ขี้ไก่ไข่จากฟาร์ม ขี้ไก่ล้วนๆขี้ไก่ไข่จากฟาร์ม ขี้ไก่ล้วนๆ

🐔ขี้ไก่ไข่จากฟาร์ม ขี้ไก่ล้วนๆ
💚ดั้มละ 1700
💚1 ดั้ม ได้ 60 กว่ากระสอบ
💚 เฉลี่ยกระสอบละ 20 บาทกว่าๆ
💚รวมตัก รวมจัดส่ง
***ราคานี้ ระยะทางไม่เกิน 10 กม.
***เกิน 10 กม. คิดค่าขนส่งตามระทาง
พลากรฟาร์ม 0918288588 / 0918286355

...more......more...